Kurikulum

SEMESTER SANDI MATA KULIAH SKS I BMKU111 Pendidikan Agama 3 BMKU112 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 3 BMAT311 Aljabar 2 BMAT312 Kalkulus Difrensial 3 BMAT313 Logika 2 BMAT314 Teori Bilangan 3 BMAT315 Teori Himpunan 2 BMAT316 Trigonometri 2 II BKDK222 Teori Belajar dan Pembelajaran 3 BKDK221 Dasar-dasar Kependidikan 3 BMAT321 Aljabar Linear Elementer 4 BMAT322 Geometri 2 BMAT323 Kalkulus Integral 3 […]

» Read more